Onze vertrouwde merken

Waarom buitenboordmotor onderhoud?

Gebruik en stilstaan

Het is inmiddels algemeen bekend dat de benzine van tegenwoordig snel verouderd. Dit betekent dat als een buitenboordmotor in het najaar goed draaiend met verse benzine weggezet wordt, deze benzine na een kleine twee maanden bedorven is. Dit zorgt ervoor dat de buitenboordmotor in het voorjaar niet meer wil starten.

De verouderde benzine trekt vocht aan. Het aangetrokken vocht mengt zich niet met de benzine, maar hoopt zich op onderin de tank waardoor de motor letterlijk ‘een slok water neemt’. Dit kan voor schade in de motor zorgen, aangezien water niet in het brandstof- en verbrandingssysteem van de motor hoort.

Euro 95/E10 of Euro 98/E5? 

E5 verouderd net zo hard als E10. Beide brandstoffen zijn binnen 6 tot 8 weken bedorven. Het grootste verschil is het ethanolgehalte. 5% bij E5 en 10% bij E10.

Belangrijkste factor is dat ethanol het eerder genoemde vocht aantrekt. Omdat E5 een ethanolgehalte heeft van 5%, de helft minder dan E10, betekent dit dat E5 tijdens het verouderingsproces minder vocht aantrekt dan E10 en zodoende minder problemen geeft bij verouderde benzine. Dit is ook waarom E10 bij langer stilstaan mogelijk meer schade aan kan richten in de motor dan E5.

Bij nieuwe motoren is het gebruik van E10 over het algemeen geen probleem. Deze motoren zijn ontwikkeld toen E10 al op de markt was. Bij motoren ouder dan 5 jaar kan het zijn dat deze beter draaien op E5 vanwege het lagere ethanolgehalte.

Ons advies is om gewoon altijd E5 te gebruiken, ongeacht de leeftijd van de buitenboordmotor. Gezien de vochtaantrekking en het gegeven dat sommige motoren het gewoon beter doen op E5 geeft dit de beste prestaties.

Buitenboordmotor onderhoud Jan Korteland Watersport

Onderhoud buitenboordmotor voor elke vaart

Niets is vervelender dan een niet startende motor met een mooie vaardag in het vooruitzicht. Met dit stappenplan helpen we u graag op weg voor een behouden vaart:

  • Zorg voor verse brandstof. Benzine van tegenwoordig, zowel 95 als 98 begint te bederven vanaf vier weken oud. Lees hier meer over het verouderingsproces van benzine.
  • Bij aanwezigheid van een hoofdstroomschakelaar: schakelaar omzetten
  • Bij een draagbare of interne brandstoftank: tankontluchting opendraaien
  • Brandstofniveau controleren
  • In het geval van een interne brandstoftank op de motor: benzinekraan openzetten
  • In het geval in een externe/draagbare brandstoftank: met de pompbal het brandstofsysteem op druk brengen
  • Dodemanskoord bevestigen
  • Bij elektrisch gestarte motoren het voltage van de accu controleren
  • Bij het ontbreken van een voltmeter volstaat om te kijken of de motor (zonder dodemanskoord) rond wil starten

Na elke vaart

Na het varen is het belangrijk dat u de tankontluchting (indien aanwezig) weer afsluit en de eventueel aanwezige hoofdstroomschakelaar weer uitzet. Als u een draagbare brandstoftank heeft adviseren wij u die mee naar huis te nemen. Dit voorkomt diefstal en zorgt ervoor dat u gemakkelijk de mogelijkheid heeft om met een volle tank verse benzine aan de volgende vaardag te beginnen.

Jaarlijks onderhoud buitenboordmotor

Buitenboordmotor winterklaar

Met het winterklaar maken van een buitenboordmotor richten wij ons vooral op het verouderen van de benzine tijdens de winteropslag. Wij zorgen ervoor dat motoren met een carburateur gedraaid hebben op lang houdbare benzine of E5 met een houdbaarheidsverlenger en vervolgens verwijderen wij alle brandstof uit het brandstofsysteem.

Bij een motor met elektronische brandstofinjectie zorgen wij dat de motor langere tijd gedraaid heeft op lang houdbare benzine of E5 met een houdbaarheidstoevoeging zodat we zeker weten dat deze ‘geconserveerde benzine’ ook door de injectoren is gegaan. Vervolgens blijft bij deze motoren het brandstofsysteem gevuld om uitdroging van het injectiesysteem te voorkomen.

Buitenboordmotor onderhoud Jan Korteland Watersport

Verhoogd toerental

Een buitenboordmotor draait op kruissnelheid twee keer zoveel toeren als een auto op kruissnelheid. Dit zorgt ervoor dat jaarlijks onderhoud geadviseerd wordt. Met onze ervaring adviseren we elk jaar de oliën, filters en afdichtringen te vervangen en de draaipunten en mechanische kabels door te smeren.

Daarnaast verwijderen we de propeller, smeren de schroefas en controleren de slijtagebus alvorens we de propeller weer terug monteren. Daarbovenop adviseren we eens per 3 jaar de waterpomp en de bougies te vervangen, de thermostaat te testen en zo nodig te vervangen, en het brandstofsysteem te reinigen en de nodige onderdelen daaromheen te vervangen. De mogelijk aanwezige aandrijfriem(en) voor compressor en/of dynamo wordt dan eveneens vervangen. Eens per 5 jaar vervangen we de distributieriem en de mogelijk aanwezige spanrol.

Het is onmogelijk om alles te benoemen, maar door het bovenstaande onderhoud preventief uit te (laten) voeren is de kans op problemen tijdens het vaarseizoen nagenoeg uitgesloten. Als er zich tijdens het vaarseizoen toch problemen, storingen of schades voordoen dan zijn we met een kundige en ervaren ploeg techneuten in staat u zo snel als mogelijk weer het water op te krijgen.